Platforma wymiany danych – po co?

Stanowisko dowodzenia
Stanowisko dowodzenia

Straż Miejska realizuje dziennie ponad 1200 interwencji, zgłaszanych przez telefon, drogą e-mailową, SMS-em czy Centrum Komunikacji z Mieszkańcami. Realizacja projektu, we współpracy z Polską Agencją Kosmiczną, pozwoli na utworzenie zintegrowanego systemu, który pozwoli na automatyzację, ujednolicenie i usprawnienie procesów wewnętrznych Straży Miejskiej związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta. System przyczyni się również do zapewnienia mieszkańcom i gościom możliwości załatwienia wybranych spraw  urzędowych przez Internet.

Podzielony na trzy etapy projekt ma doprowadzić do szybszych i sprawniejszych interwencji i zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców. Pierwszy etap to określenie wymagań w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności nowego systemu, spełnienia wymagań użytkowników zewnętrznych i wewnętrznych oraz identyfikacji ewentualnych operacji zbędnych. W drugim powstanie zintegrowany system dowodzenia wraz z niezbędną infrastrukturą telekomunikacyjną. Uruchomiony zostanie również portal informacyjno-usługowy, pozwalający mieszkańcom zgłaszającym problem na sprawdzenie on-line statusu sprawy, zapoznanie się z dokumentami w sprawach o wykroczenia. Zmieni się też sposób gromadzenia danych – tradycyjne, papierowe notatniki będą zastąpione elektronicznymi, dzięki czemu przepływ informacji między strażnikami w terenie a dyspozytorami będzie znacznie ułatwiony. Automatyczna wymiana informacji pomiędzy Strażą Miejską i innymi instytucjami spowoduje, że niektóre prowadzone przez strażników sprawy (np. ustalanie właściciela pojazdu) realizowane będą szybciej i skuteczniej.

To tylko niektóre z wielu planowanych funkcjonalności zintegrowanej platformy wymiany danych, której całkowite wdrożenie będzie – wraz z wygaszeniem obecnie funkcjonującego systemu – trzecim etapem projektu. Cała koncepcja realizacji opiera się na założeniu, że informacja jest wartością – w zależności od okoliczności, odpowiednio szybko przetworzona i przekazana lub poddana dokładnej analizie, realnie wpływa na wzrost świadomości i poprawę jakości i efektywności działania.