Straż się zmodernizuje – umowa podpisana

Wicemarszałek województwa Wiesław Raboszuk i wiceprezydent m.st. Warszawy Michał Olszewski w dniu 25 listopada 2016 podpisali umowę o dofinansowanie ze środków unijnych projektu „Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy”. Partnerem Straży Miejskiej jest Polska Agencja Kosmiczna.

Straż Miejska interweniuje na wezwania mieszkańców blisko 500 tysięcy razy rocznie, zgłaszanych przez telefon, drogą e-mailową, SMS-em. Realizacja projektu, we współpracy z Polską Agencją Kosmiczną, pozwoli na utworzenie zintegrowanego systemu, który pozwoli na automatyzację, ujednolicenie i usprawnienie procesów wewnętrznych Straży Miejskiej związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta. System przyczyni się również do zapewnienia mieszkańcom i gościom możliwości załatwienia wybranych spraw urzędowych przez Internet i polepszy ich interakcję ze strażnikami, którzy będą jeszcze sprawniej i wydajniej reagować na potrzeby warszawiaków.

Platforma zostanie wdrożona do końca 2019 roku, wówczas nastąpi też wygaszenie istniejącego obecnie systemu. Cała koncepcja realizacji opiera się na założeniu, że informacja jest wartością
– w zależności od okoliczności, odpowiednio szybko przetworzona i przekazana lub poddana dokładnej analizie, realnie wpływa na wzrost świadomości i poprawę jakości i efektywności działania.